Konkurs języków obcych JESTEM POLIGLOTĄ - II EDYCJA

Zaproszenie do udziału w konkursie języków obcych JESTEM POLIGLOTĄ - II EDYCJA

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języków Obcych
„JESTEM POLIGLOTĄ-II edycja”

 

 • 1. Organizator

Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Języków Obcych „JESTEM POLIGLOTĄ- II edycja” jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Grodzieckiego
w Cieszynie.

 

 • 2. Termin Konkursu:

Konkurs odbędzie się 4 maja 2021r. Rozpoczęcie o godzinie 15:00  na portalu TEAMS. Prosimy o wcześniejsze zalogowanie ok. godz. 14:50

 

 • 3. Cele Konkursu:
 1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
 2. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
 3. Podniesienie samooceny uczniów.
 4. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z uczniami innych szkół.
 5. Uczenie szlachetnego współzawodnictwa.

 

 • 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
 1. Konkurs otwarty jest dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.
 2. Do konkursu można zgłaszać 1 Kandydata z języka angielskiego i 1 Kandydata z języka niemieckiego oraz 2 Kandydatów z języka francuskiego.
 3. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić na adres email grodziecki.sekretariat@wp.pl w terminie do 26 kwietnia 2021 r. wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie.

 

 • 5. Forma Konkursu:
 1. Konkurs składa się z 3 części:
 • test gramatyczno-leksykalno-kulturowy – forma sprawdzianu pisanego na portalu Teams (PRZY WŁĄCZONYCH KAMERKACH) – w dniu konkursu uczestnicy otrzymają link aktywacyjny z zaproszeniem (na wskazany przez siebie w zgłoszeniu adres mailowy)
 • część plastyczna – zdjęcie plakatu (w formacie A3) promującego/ reklamującego kuchnię danego kraju (angielską, francuską lub niemiecką), który powinien zawierać, jeśli chodzi o wpisy JEDYNIE:

- 1 hasło ogólne (1 główny napis)

- 3 podpisane potrawy

          Reszta przekazu powinna być w formie plastycznej

 • krótki filmik (maksymalnie do 1 minuty) nagrany telefonem komórkowym.
  W filmiku Kandydat powinien:

- przedstawić się (wiek, rodzeństwo, narodowość, itd.)

- opowiedzieć o swoim hobby, sposobie spędzania wolnego czasu

- przedstawić swój typowy dzień

Filmik oraz zdjęcie plakatu zostaną przesłane po teście gramatyczno-leksykalno-kulturowym na wskazany przez nauczyciela adres mailowy/ link.

 

 1. Przewidywany czas trwania testu gramatyczno-leksykalno-kulturowy to ok. 40 minut.

 

 • 6. Zakres Konkursu

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu zgodny jest z „Podstawą programową nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej”.

 

 • 7. Wyniki Konkursu oraz nagrody
 1. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka angielskiego, francuskiego oraz niemieckiego KLO im. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie.
 2. Komisja dokona oceny punktowej testów, prac plastycznych oraz filmików wszystkich uczestników.
 3. Wyniki konkursu, które zostaną ogłoszone do dnia 10 maja 2021, pozwolą na wyłonienie zwycięzców w każdym z 3. języków.

 

 1. Nagrody w każdej sekcji językowej:

- I miejsce – bon o wartości 100 zł

- II oraz III miejsce – bon o wartości 50 zł

 

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród mailowo, po ogłoszeniu wyników.

 

 • 8. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej KLO im. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie - http://klo.dziedzictwo.org.pl/
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin
  i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników (załącznik nr 1).
 4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
 5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.
admin1

Galeria

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły