4-letnie KLO - OFERTA

PROPONOWANE ROZSZERZENIA PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA NA WYBRANE KIERUNKI STUDIÓW

KSZTAŁCENIE DLA HUMANISTÓW:

 • JĘZYKOWO - HUMANISTYCZNE

 

 • JĘZYKOWO - SPOŁECZNE
 • język angielski
 • język polski,
 • historia,
 • wos,
 • filozofia,
 • drugi język

profile: językowo-humanistyczny i językowo-społeczny

 • prawo, prawo własności intelektualnej i nowych mediów,
 • historia, politologia, dziennikartwo, edytorstwo,
 • filozofia, teologia, psychologia
 • filologia polska, filologie obce,
 • kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, 

KSZTAŁCENIE DLA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH:

 • JĘZYKOWO- EKONOMICZNE

 

 • JĘZYKOWO - MEDYCZNE
 • język angielski
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • drugi język

profil językowo - medyczny

 • medycyna, stomatologia, weterynaria, biotechnologia, pielęgniarstwo,
 • inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna,
 • ochrona środowiska,
 • fizjoterapia kosmetologia,
 • biologia, chemia,

profil językowo - ekonomiczny

 • ekonomia,
 • transport,
 • turystyka i rekreacja,
 • marketing i komunikacja językowa,
 • logistyka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna, europeistyka,
 • matematyka
     

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły