KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

 

L.P.

WYDARZENIA

TERMIN

1.       

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018

2.       

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN W PIERWSZYM SEMESTRZE:

III KLO

12 grudnia 2018r.

I i II KLO, 3 KG

9 stycznia.2019r.

3.       

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN KOŃCOWOROCZNYCH

III KLO

17 kwietnia 2019r.

I i II KLO, 3 KG

10 czerwca 2019r.

4.       

CZAS TRWANIA

I SEMESTRU

III KLO

od 3 września 2018r. do 19 grudnia 2018r.

5.       

I i II KLO, 3 KG

od 3 września 2018r. do 16 stycznia 2019r.

6.       

CZAS TRWANIA

II SEMESTRU

III KLO

od 20 grudnia 2018r. do 26 kwietnia 2019r.

7.       

I i II KLO, 3 KG

od 17 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r.

8.       

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 22 grudnia 2018r.  

do 1 stycznia 2019r.

9.       

FERIE ZIMOWE

11 – 24 lutego 2019r.

10.   

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

18 – 23 kwietnia 2019r.

11.   

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

III KLO: 15-17 kwiecień 2019r. (Szczyrk)

I i II KLO: wg późniejszych ustaleń

3KG: wg późniejszych ustaleń

12.   

EGZAMINY GIMNAZJALNE

10-12 kwietnia 2019r.

13.   

EGZAMINY MATURALNE

6-23 maja 2019r.

14.   

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2 listopada 2018r.

2 maja 2019r.

29-30 kwietnia 2019r.

15.   

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

21 czerwca 2019r.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły