"Rozumienie zrozumienia - materia pod ultramikroskopem"

W piątkowe południe nasza aula wypełniła się, by społeczność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie mogła wysłuchać wykładu "Rozumienie zrozumienia - materia pod ultramikroskopem" ????, które wygłosił prof. dr hab. Rafał Kozubski. Tego samego dnia w Cafe Muzeum wykład ten zaprezentowany był społeczności mieszkańców Cieszyna i wszystkich zainteresowanych w ramach „Wieczorów Melchiorowskich”.
Prof. dr hab. Rafał Leszek Abdank-Kozubski pochodzi z Cieszyna. Sam na początku wykładu powiedział o sobie: „człowiek stela” ☺️
I tak, jeśli się zastanawiacie, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa ????
Po zdaniu matury w 1973 r. Profesor Rafał Kozubski rozpoczął studia fizyki na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ich ukończeniu 24 grudnia 1977 r. i odbyciu stażu asystenckiego rozpoczął studia doktoranckie i w 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Pracując jako wykładowca w Instytucie Fizyki UJ prowadził jednocześnie badania naukowe w dziedzinie fizyki ciała stałego. W 1997 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 2005 z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk fizycznych. Na przestrzeni wielu lat odwiedził wiele uczelni za granicą (m. in. Francja, Szwajcaria, Austria, Irlandia Północna), przebywając tam jako stypendysta, a następnie jako profesor wizytujący.
W latach 1995-2005, równolegle z pracą na UJ, był nauczycielem w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie, ucząc fizyki i matematyki w języku angielskim. Profesor przy każdej okazji podkreśla, że 10-letnia praca nauczycielska w liceum była dla niego największym doświadczeniem życiowym. Jest przekonany, że doświadczenie to pozwala mu do dziś znacznie efektywniej pracować jako nauczyciel akademicki.
Spotkanie z Panem Profesorem było okazją nie tylko do popularyzowania nauki fizyki, ale również do podjęcia dalszych działań w zakresie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Już niebawem wybierzemy się do krakowskich laboratoriów fizycznych, by tam odkrywać otaczającą nas rzeczywistość i poznawać tajniki wiedzy w dziedzinie fizyki - doświadczalnie ☝️????
Panu Profesorowi serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w wykładzie i otwartość na ciekawość poznawczą młodych ludzi 
admin1

Galeria

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły