Dokumenty Szkoły

  • Program  wychowawczo -profilaktyczny KLO
  • Statut Szkoły KLO
  • Plan pracy szkoły 2022/2023
  • RODO - klauzula informacyjna

Lista plików

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły