Dyrekcja

DYREKTOR KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. św. Melchiora Grodzieckiego

 

mgr Katarzyna Kawalerowicz


Przedmiot: psycholog, Osoba zaufania – delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie.
 
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
 
Zdobyte wykształcenie: 
  • Uniwersytet Opolski, Psychologia - specjalność kliniczna

Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:

  • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
Nauczyciel o sobie: Pracuję z dziećmi i młodzieżą na każdym etapie edukacyjnym. Towarzyszę im w przeżywanych trudnościach i pomagam kształtować kompetencje emocjonalne i społeczne, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Prowadzę także zajęcia rozwijające funkcje poznawcze i umiejętności uczenia się. Rodziców chcących zasięgnąć informacji dotyczących funkcjonowania ich pociech wspieram w rozwoju ich kompetencji wychowawczych - wspólnie poszukujemy zasobów i najlepszych rozwiązań, które poprawią jakość i komfort życia rodziny. Prywatnie lubię zaszywać się z dala od miejskiego zgiełku i zawrotnego tempa życia gdzieś w odległych rejonach Polski. Czas spędzam na górskich wędrówkach, czytaniu i często - zatraceniu się w świecie muzyki (jestem wielką miłośniczką muzyki chóralnej). W życiu codziennym poszukiwaniom bezinteresownego uśmiechu oddaję się bez reszty.

 

ASYSTENT KOŚCIELNY

ks. Tomasz Sroka

    

Przedmiot: nauczyciel religii i wychowawca klasy IA KLO

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Zdobyte wykształcenie:  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - studia magisterskie z teologii

Studia podyplomowe:

  • Placówka Doskonalenia Nauczycieli-Pro Formatione rada Szkół Katolickich - zarządzanie oświatą
  • Placówka Doskonalenia Nauczycieli-Pro Formatione rada Szkół Katolickich - katolickie wychowanie w szkole
  •  Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie - oligofrenopedagogika

Nauczyciel o sobie:  Jako człowiek i kapłan chcę być blisko człowieka z nadzieją, która pochodzi od Boga. Dlaczego ksiądz wśród młodzieży w szkole? Właśnie dla nadziei, której tak bardzo potrzebujemy.
Moja droga do kapłaństwa to szkoła techniczna, studia historyczne, teologia oraz moje zamiłowanie w filozofii, która ostatnio staje się drogą zrozumienia człowieka w jego życiowych sytuacjach.
Poza moją posługą jako księdza bardzo lubię podróżowanie szczególnie na wschód. Moim ostatnim odkryciem jest pielgrzymowanie do sanktuarium św. Jakuba w  Santiago de Compostelaw Hiszpanii. W wolnych chwilach słucham płyt winylowych czytając dobrą książkę. Często pozwalam sobie na Marka Grechutę, który towarzyszy mojej lekturze Amosa Oz.
Moja motto kapłańskie "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham" J 21, 1-19

 Piórem Tomasza Kamińskiego:

W dyrektorskiej izolatce
Urzęduje w koloratce
Nasz Ksiądz Tomasz. Jego głowa
w tym, by Katol funkcjonował

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły