EGZAMIN MATURALNY

RANKING  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH   „PERSPEKTYWY”

Zgodnie z postanowieniem Kapituły , licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to:

 • sukcesy szkoły w olimpiadach,
 • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
 • oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Rok 2010

 • 180 miejsce KLO w kraju
 • 21 miejsce KLO w woj. śląskim
 • 2 miejsce w powiecie ,   
 • 2 miejsce w powiecie (podranking maturalny)

Rok 2011

 • 89 miejsce w woj. śląskim
 • 4 miejsce w powiecie

Rok 2012

 • 249 miejsce w kraju
 • 27 miejsce w woj. śląskim
 • 3 miejsce w powiecie

Rok 2013

 • 178 miejsce w kraju
 • 17 miejsce w woj. śląskim
 • 172 miejsce w kraju (podranking maturalny); 3 w powiecie
 • 2 miejsce w powiecie

Rok 2016

 • 44 miejsce w województwie
 • 3 miejsce w powiecie

 

NAJPOPULARNIEJSZE UCZELNIE WYŻSZE, wybierane przez naszych absolwentów:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Politechnika we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły