Historia Szkoły

Historia powstania Zespołu Katolickich Placówek Oświatowych

 • 1 września 1997 w budynku przy placu Dominikańskim 2 rozpoczęło swoją działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, którego dyrektorem został mgr Ryszard Macura
 • W 1999 w tym samym budynku powstało Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego.
 • W 2001 Stowarzyszenie „Dziedzictwo” przejęło Społeczną Szkołę Podstawową przy ul. Błogockiej prowadzoną przez Cieszyńskie Towarzystwo Oświatowe oraz przedszkole przy ul. Pokoju w Cieszynie. W ten sposób powstał pierwszy w Cieszynie kompleks katolickich placówek oświatowych, który proponował naukę od przedszkola do matury.
 • W 2002 dyrektorem Katolickiego Liceum został śp. dr Jan Filip.
 • W 2003 roku powołano oficjalnie Zespół Katolickich Placówek Oświatowych w Cieszynie, którego organem prowadzącym było Stowarzyszenie ”Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” .
  • Dyrektorem Zespołu Katolickich Placówek Oświatowych i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego została dr Jadwiga Miękina - Pindur.
  • Dyrektorem Katolickiego Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego – mgr Katarzyna Kałuża,
  • Dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny –mgr Katarzyna Rymar,
  • Dyrektorek Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus – mgr Jadwga Chlebik.
 • W roku 2008 na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół oraz KLO i KG została powołana mgr Katarzyna Kałuża.
 •  W 2009 roku Stowarzyszenie założyło Katolickie Przedszkole oraz Gimnazjum w Czechowicach Dziedzicach.W ten sposób powstał Zespół Katolickich Placówek Oświatowych w Cieszynie i Czechowicach Dziedzicach.
 • W 2013r. na stanowisko dyrektora KG i KLO została powołana mgr Małgorzata Kornacka - niezwiązana wcześniej z naszymi szkołami.
 • W 2015r.  nastąpiły zmiany we władzach organu prowadzącego szkoły. Prezesem Stowarzyszenia został bp. Roman Pindel, który na stanowisko dyrektora szkoły powołał ks. Tomasza Srokę.

Gimnazjum i Liceum  od początku swojego istnienia działało i działa w budynku przy placu Dominikańskim 2 w Cieszynie.

W latach 2007 - 2008 szkołom nadano sztandar oraz powstał hymn szkoły, którego kompozytorem i autorem tekstu jest były uczeń naszych szkół Jan Makarewicz. Było to symboliczne potwierdzenie wypracowania odpowiednio wysokiej pozycje na mapie szkół naszego powiatu. 

Władze miejskie doceniły nasze działania, nagradzając w 2012 roku całą społeczność szkolną pamiątkowym medalem wybitym z okazji 1200-lecia Cieszyna.

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły