JĘZYK NIEMIECKI - WYMIANY

WYMIANY POLSKO – NIEMIECKIE

 

z St. Benno – Gymnasium od 2000 roku

       

z St. Josef – Gymnasium od 2011 roku

  

Katolickie gimnazjum i liceum  w Cieszynie prowadzą dwie wymiany partnerskie ze szkołami niemieckimi, także szkołami katolickimi, już 17 lat ze szkołą St. Benno Gymnasium w Dreźnie i 6 lat ze szkołą  St.Josef Gymnasium w Bocholt.
W czasie wymiany cała uwaga koncentruje się na spotkaniu młodzieży ze sobą. Cele turystyczne są celami drugorzędnymi. Jednak podczas różnego rodzaju działań, takich jak zwiedzanie kraju partnera, udział w zajęciach lekcyjnych w szkole partnerskiej czy podczas pobytu w niemieckiej rodzinie, młodzi ludzi poznają historię i kulturę Niemiec, co pozwala im na poznanie samego człowieka tego narodu, jego sposobu bycia, jego sposobu myślenia. W następstwie czego dochodzi do zlikwidowania wszelkich stereotypów istniejących od lat. Wymiana zatem walczy ze stereotypami i otwiera młodemu człowiekowi rzeczywiście inne spojrzenie na świat. Środkiem, dzięki któremu młodzież  komunikuje się ze sobą, jest język, tutaj głównie język niemiecki. W czasie wymian zatem, często uczniowie sami uświadamiają sobie wagę nauki języków obcych. A nie nauczą się go dobrze bez poznania ludzi, posługujących się tym językiem oraz kraju, w którym się go używa. Komunikowanie się w języku obcym w kraju jego pochodzenia oraz rozmowa z   osobami, dla których ten język jest językiem ojczystym jest bezcenną lekcją języka obcego.
Programy są wspierane merytorycznie i finansowo przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania – jednostkę centralną PNWM czyli Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

 

                                          

 


KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły