KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

 

  1. Kalendarz roku szkolnego:

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r., zgodnie z harmonogramem poszczególnych oddziałów (na podstawie Procedury bezpieczeństwa na terenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie w okresie pandemii COVID–19)

2.

I semestr dla wszystkich klas Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

1 września 2020 r. – 6 stycznia
2021 r.

-       do 30 listopada 2020 r. powiadomienie
o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

-       do 7 grudnia 2020 r. powiadomienie
o ocenach proponowanych

-       21 grudnia 2020 r. powiadomienie rodziców przez wychowawców klas (eDziennik)

-       konferencja klasyfikacyjna
11 stycznia 2021 r.

-       konferencja plenarna 18 stycznia 2021 r.

3.

II semestr dla klasy trzeciej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

 

 

 

 

 

 

 

7 stycznia 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r.

-       do 29 marca 2021 r. powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

-       do 31 marca 2021 r. powiadomienie o ocenach proponowanych

-       5.04.2021 r. powiadomienie rodziców przez wychowawców klas (eDziennik)

-       konferencja klasyfikacyjna
19 kwietnia 2021 r. 

4.

 II semestr dla klas pierwszych i drugich Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

7 stycznia 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

-       do 31 maja 2021 r. powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

-       do 2 czerwca 2021 r. powiadomienie o ocenach proponowanych

-       2.06.2021 r. powiadomienie rodziców przez wychowawców klas (eDziennik)

-       konferencja klasyfikacyjna
21 czerwca 2021 r. 

-       konferencja plenarna 30 czerwca 2021 r.

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

6.

Ferie zimowe

1 – 14 lutego 2021 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

8.

Rekolekcje Wielkopostne

Wielki Post

9.

Egzaminy maturalne

4–20 maja 2021 r.

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

12–13 listopada 2020 r.

4–5 stycznia 2021 r.

4–7 maja 2021 r. dla klas pierwszych i drugich

4 czerwca 2021 r. (tj. piątek)

11.

Zakończenie zajęć w klasie maturalnej

30 kwietnia 2021 r.

12.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

25 czerwca 2021 r.

13.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2021 r.

 

Godziny indywidualnych konsultacji dyrektora szkoły z rodzicami

 

  • Godziny poranne po indywidualnym umówieniu w sekretariacie szkoły
  • środy 13:30 – 15:00
  • W czasie pandemii obowiązuje zasada kontaktu ze szkołą zgoda z procedurą bezpieczeństwa

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego i biblioteki (mgr Izabela Mrowczyk)

  • pedagog szkolny – środy 8.00 – 11.00 
  • zajęcia indywidualne wtorki 10.20 – 11.20 i piątki 8.40 – 10.40
  • biblioteka – poniedziałki 9.00 – 13.30 i czwartki 8.00 – 13.30

 

Godziny pracy psychologa (mgr Katarzyna Kawalerowicz)

  • piątki 8.00 do 11.00
  • zajęcia indywidualne poniedziałki 9.20 – 12.20 i wtorki 8.30 – 9.30

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej (mgr Danuta Byszewska)

  • poniedziałki 13:00 – 15:00

 

 Wycieczki klasowe - 25–27 maja 2021 r. - Wychowawcy klas

 


 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły