KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

 

Kalendarz roku szkolnego:

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r., zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa (na podstawie Procedury bezpieczeństwa na terenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie w okresie pandemii COVID–19)

 • 8:00 Msza Święta w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie
 • 9:00 rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 z wychowawcami klas

 

2.

I semestr dla wszystkich klas Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

 • 1 września 2021 r. – 7 stycznia 2022 r.
 • do 29 listopada 2021 r. powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi;
 • do 13 grudnia 2021 r. powiadomienie o ocenach proponowanych;
 • 20 grudnia 2021 r. powiadomienie rodziców przez wychowawców klas (eDziennik);
 • konferencja klasyfikacyjna 10 stycznia 2022 r.;
 • konferencja plenarna 17 stycznia 2022 r.

3.

II semestr dla klasy trzeciej ( po gimnzajum) Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

 • 10 stycznia 2022 r. – 29 kwietnia 2022 r.
 • do 28 marca 2022 r. powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi;
 • do 1 kwietnia 2022 r. powiadomienie o ocenach proponowanych;
 • 6 kwietnia 2022 r. powiadomienie rodziców przez wychowawców klas (eDziennik);
 • konferencja klasyfikacyjna 20 kwietnia 2022 r.

4.

II semestr dla klas pierwszych, drugich i trzecich Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

 • 10 stycznia 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.
 • do 30 maja 2022 r. powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi;
 • do 6 czerwca 2022 r. powiadomienie o ocenach proponowanych;
 • 10 czerwca 2022 r. powiadomienie rodziców przez wychowawców klas (eDziennik);
 • konferencja klasyfikacyjna 20 czerwca 2022 r.;
 • konferencja plenarna 30 czerwca 2022 r.

5.

Zimowa przerwa świąteczna

 • 23 – 31 grudnia 2020 r.

6.

Ferie zimowe

 • 14 lutego 2022 – 27 lutego 2022 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

 • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

8.

Rekolekcje Wielkopostne

 • Wielki Post

9.

Egzaminy maturalne

 • 4–23 maja 2022 r.

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 12 listopada 2021 r.
 • 7 stycznia 2022 r.
 • 4–6 maja 2022 r. dla klas pierwszych i drugich
 • 17 czerwca 2022 r. (tj. piątek)

11.

Zakończenie zajęć w klasie maturalnej

 • 29 kwietnia 2022 r.

12.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

 • 24 czerwca 2022 r.

13.

Ferie letnie

 • 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

14.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

 • 5 lipca 2022 r.

 

 

 

 

Godziny indywidualnych konsultacji dyrektora szkoły z rodzicami

 

 • Godziny poranne po indywidualnym umówieniu w sekretariacie szkoły
 • środy 13:30 – 15:00
 • W czasie pandemii obowiązuje zasada kontaktu ze szkołą zgoda z procedurą bezpieczeństwa

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego (mgr Izabela Mrowczyk)

 • pedagog szkolny – poniedziałek 9:30 – 11.30, czwartek 9:30 - 11:30 

 

Godziny pracy psychologa (mgr Katarzyna Kawalerowicz)

 • piątki 8.00 do 11.00
 • zajęcia indywidualne poniedziałki 9.20 – 12.20 i wtorki 8.30 – 9.30

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej (mgr Danuta Byszewska)

 • poniedziałki 13:00 – 15:00

 

 Wycieczki klasowe - maj-czerwiec 2022 r. - Wychowawcy klas

 


 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły