KONKURSY - NASZE I INNE

ROK 2021/2022

ROK 2020/2021

    

 

Konkurs „Niezwykłe światy w literaturze współczesnej” organizowany jest przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie
i adresowany jest dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. OGÓLNE ZASADY KONKURSU:
 2. Konkurs literacki ma formę opowiadania.
 3. Przedmiotem rywalizacji będzie znajomość następujących utworów literackich:

Mały Książe – Antoine de Saint-Exupéry,

Opowieść wigilijna – Charles Dickens

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

Dowolnie wybrane przez uczestnika konkursu wiersze: Wisławy Szymborskiej, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta

Dywizjon 303 – Arkady Fiedler

Oskar i pani Róża – Eric-Emmanuel Schmitt

Stary człowiek i morze – Ernest Hemingway

Wybrana powieść kryminalna – Agatha Christie

 

 1. Komisja Konkursowa przy ocenie dostarczonych prac będzie brała pod uwagę:
 2. Oryginalność utworu (pomysłowość i oryginalność napisania pracy).
 3. Poprawność stylistyczną i językową, ortograficzną i interpunkcyjną (staranność wykonania pracy).
 4. Zgodność pracy z określoną w Regulaminie formą (zrozumienie tematu).
 5. Praca musi być samodzielna (sprawdzona przez nauczyciela prowadzącego).
 6. Praca powinna:
 • spełniać kryteria opowiadania,
 • liczyć do 2000 znaków,
 • napisana czcionką TIMES NEW ROMAN 12,
  z zachowanymi odstępami między wierszami 1,5 cm
  i marginesami 2,5 cm, obustronnie,
 • strony powinny być ponumerowane, wyjustowane.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 2. Patronat medialny nad konkursem obejmuje portal Gwiazdka Cieszyńska.
 3. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody, które zostaną współfinansowane z Gminy Cieszyn.
 4. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników.
 5. O przyznaniu miejsc (ewentualnie wyróżnień) zadecyduje kompetentne Jury powołane przez Organizatora.
 6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku i danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.

 

 • CELE KONKURSU:
 1. Zachęcanie uczniów do prezentowania talentów literackich.
 2. Kształtowanie umiejętności pisania.
 3. Rozwijanie wyobraźni twórczej.
 4. Popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży.

 

 • TERMINY KONKURSU:
 1. Prace konkursowe należy przesłać/ złożyć w terminie nieprzekraczalnym do dnia 14 maja 2021 roku.
 2. Finał konkursu zaplanowany jest na 21 maja 2021r. o godz. 12.00 w AULI Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie.

 

 • ADRESY DOSTARCZENIA PRAC:
 • Prace prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

        grodziecki.sekretariat@wp.pl lub przesłać pocztą/osobiście złożyć
      w sekretariacie szkoły: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św.    
      Melchiora Grodzieckiego, pl. Dominikański 2, 43-400 Cieszyn.

 1. Zgłoszenie na konkurs powinno obejmować wydruk
  z informacją o autorze pracy, szkole oraz nauczycielu prowadzącym.
 2. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów.
 3. NAGRODY:

1 MIEJSCE: nagroda specjalna Złota Legitymacja - (bezpłatne kształcenie w cyklu 4-letnim), BON UPOMINKOWY

2 MIEJSCE: BON UPOMINKOWY + NAGRODA KSIĄŻKOWA

3 MIEJSCE: NAGRODA KSIĄŻKOWA

 

ZWYCIĘSKIE PRACE LITERACKIE BĘDĄ OPUBLIKOWANE NA PORTALU INTERNETOWYM „GWIAZDKA CIESZYŃSKA” I SZKOLNYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

 

     VII.  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

      KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Tytuł konkursu: ZNANI STELA

Przypadający w tym roku okrągły jubileusz wskrzeszenia Państwa Polskiego a także powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego stał się pretekstem do organizacji konkursu filmowego. Konkurs dotyczy działalności społeczności cieszyńskiej, która poprzez różnorodną aktywność wsparła odbudowę i obronę polskości. serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac do dnia 9 listopada b.r.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

UWAGA!! KONKURS - "POKAŻ MI SWOJE KSIĄŻKI A POWIEM CI, KIM JESTEŚ"

W ramach rozpowszechniania czytelnictwa mgr Marta Nieroda organizuje szkolny konkurs fotograficzny: "Pokaż mi swoje książki a powiem Ci, kim jesteś".

Zadanie jest bardzo proste! Zróbcie zdjęcie Waszych domowych bibliotek, a do fotografii dołączcie krótki opis literatury, którą najchętniej czytacie wraz z uzasadnieniem! Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną wydrukowane oraz zaprezentowane na wystawie w sali nr 11. Na Wasze zdjęcia wraz z opisami czeka organizator konkursu, mgr Marta Nieroda. Prace przesyłajcie na adres marta.nieroda83@gmail.com do dnia 10 marca 2017 roku!

Konkurs literacko - plastyczny "LIKE DLA KSIĄŻKI"

     Organizatorem Konkursu jest Katolickie Gimnazjum i Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie i adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

     Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowań literaturą, szerzenie czytelnictwa wśród młodych ludzi popularyzowanie twórczości literackiej oraz promocja talentów literackich.

Galeria

Lista plików

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły