KONKURSY - NASZE I INNE

ROK 2020/2021

    

 

Konkurs „Niezwykłe światy w literaturze współczesnej” organizowany jest przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie
i adresowany jest dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. OGÓLNE ZASADY KONKURSU:
 2. Konkurs literacki ma formę opowiadania.
 3. Przedmiotem rywalizacji będzie znajomość następujących utworów literackich:

Mały Książe – Antoine de Saint-Exupéry,

Opowieść wigilijna – Charles Dickens

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

Dowolnie wybrane przez uczestnika konkursu wiersze: Wisławy Szymborskiej, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta

Dywizjon 303 – Arkady Fiedler

Oskar i pani Róża – Eric-Emmanuel Schmitt

Stary człowiek i morze – Ernest Hemingway

Wybrana powieść kryminalna – Agatha Christie

 

 1. Komisja Konkursowa przy ocenie dostarczonych prac będzie brała pod uwagę:
 2. Oryginalność utworu (pomysłowość i oryginalność napisania pracy).
 3. Poprawność stylistyczną i językową, ortograficzną i interpunkcyjną (staranność wykonania pracy).
 4. Zgodność pracy z określoną w Regulaminie formą (zrozumienie tematu).
 5. Praca musi być samodzielna (sprawdzona przez nauczyciela prowadzącego).
 6. Praca powinna:
 • spełniać kryteria opowiadania,
 • liczyć do 2000 znaków,
 • napisana czcionką TIMES NEW ROMAN 12,
  z zachowanymi odstępami między wierszami 1,5 cm
  i marginesami 2,5 cm, obustronnie,
 • strony powinny być ponumerowane, wyjustowane.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 2. Patronat medialny nad konkursem obejmuje portal Gwiazdka Cieszyńska.
 3. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody, które zostaną współfinansowane z Gminy Cieszyn.
 4. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników.
 5. O przyznaniu miejsc (ewentualnie wyróżnień) zadecyduje kompetentne Jury powołane przez Organizatora.
 6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku i danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.

 

 • CELE KONKURSU:
 1. Zachęcanie uczniów do prezentowania talentów literackich.
 2. Kształtowanie umiejętności pisania.
 3. Rozwijanie wyobraźni twórczej.
 4. Popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży.

 

 • TERMINY KONKURSU:
 1. Prace konkursowe należy przesłać/ złożyć w terminie nieprzekraczalnym do dnia 14 maja 2021 roku.
 2. Finał konkursu zaplanowany jest na 21 maja 2021r. o godz. 12.00 w AULI Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie.

 

 • ADRESY DOSTARCZENIA PRAC:
 • Prace prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

        grodziecki.sekretariat@wp.pl lub przesłać pocztą/osobiście złożyć
      w sekretariacie szkoły: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św.    
      Melchiora Grodzieckiego, pl. Dominikański 2, 43-400 Cieszyn.

 1. Zgłoszenie na konkurs powinno obejmować wydruk
  z informacją o autorze pracy, szkole oraz nauczycielu prowadzącym.
 2. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów.
 3. NAGRODY:

1 MIEJSCE: nagroda specjalna Złota Legitymacja - (bezpłatne kształcenie w cyklu 4-letnim), BON UPOMINKOWY

2 MIEJSCE: BON UPOMINKOWY + NAGRODA KSIĄŻKOWA

3 MIEJSCE: NAGRODA KSIĄŻKOWA

 

ZWYCIĘSKIE PRACE LITERACKIE BĘDĄ OPUBLIKOWANE NA PORTALU INTERNETOWYM „GWIAZDKA CIESZYŃSKA” I SZKOLNYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

 

     VII.  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

      KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Tytuł konkursu: ZNANI STELA

Przypadający w tym roku okrągły jubileusz wskrzeszenia Państwa Polskiego a także powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego stał się pretekstem do organizacji konkursu filmowego. Konkurs dotyczy działalności społeczności cieszyńskiej, która poprzez różnorodną aktywność wsparła odbudowę i obronę polskości. serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac do dnia 9 listopada b.r.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

UWAGA!! KONKURS - "POKAŻ MI SWOJE KSIĄŻKI A POWIEM CI, KIM JESTEŚ"

W ramach rozpowszechniania czytelnictwa mgr Marta Nieroda organizuje szkolny konkurs fotograficzny: "Pokaż mi swoje książki a powiem Ci, kim jesteś".

Zadanie jest bardzo proste! Zróbcie zdjęcie Waszych domowych bibliotek, a do fotografii dołączcie krótki opis literatury, którą najchętniej czytacie wraz z uzasadnieniem! Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną wydrukowane oraz zaprezentowane na wystawie w sali nr 11. Na Wasze zdjęcia wraz z opisami czeka organizator konkursu, mgr Marta Nieroda. Prace przesyłajcie na adres marta.nieroda83@gmail.com do dnia 10 marca 2017 roku!

Konkurs literacko - plastyczny "LIKE DLA KSIĄŻKI"

     Organizatorem Konkursu jest Katolickie Gimnazjum i Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie i adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

     Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowań literaturą, szerzenie czytelnictwa wśród młodych ludzi popularyzowanie twórczości literackiej oraz promocja talentów literackich.

Galeria

Lista plików

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły