Nasze atuty

„Katolicka” – ważne czy nieważne?

Jak co roku o tym czasie zainteresowanych młodych ludzi i ich rodziców ogarnia gorączka poszukiwania właściwej szkoły. Właściwa szkoła to rzecz arcyważna, bo od tego w dużej mierze zależy przyszłość młodego człowieka. Oczywiście dominującym kryterium jest poziom nauczania, renoma uczących nauczycieli, panująca opinia o danej szkole, dane statystyczne mówiące o liczbie absolwentów, którym udało się dostać na wymarzoną uczelnię i realizować swoje plany. To ważne kryteria i nie sposób nie brać ich pod uwagę, ale czy wyczerpują one listę tych, które należałoby brać pod uwagę wybierając miejsce kształcenia siebie, czy swoich najbliższych?

Od 20 lat na rynku ofert oświatowych naszego miasta znajduje się Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Przymiotnik „katolickie” jest dla jednych skutecznie zniechęcającym elementem, dla innych obojętnym a dla jeszcze innych być może intrygującym. Ci pierwsi, to ci, którzy dopatrują się w tej nazwie przejawów fanatyzmu, przesadnie i równocześnie płytko  pojętej religijności czy wręcz przejawów prozelityzmu. Ci drudzy, to ci, którzy chętniej zatrzymują się przy subiektywnym „wiem” niż zdobywają się na wysiłek przechodzenia ku obiektywnemu „rozumiem”. I wreszcie trzecia grupa, to ci, którzy właśnie próbują zrozumieć, którzy stawiają pytanie czy owa katolickość to tylko część nazwy proponowanej szkoły, czy zapowiedź bardziej rozbudowanej nauki religii, czy też chodzi o coś zasadniczego, czego np. katolik pominąć nie może.

Jedną z podstawowych intelektualnych potrzeb człowieka, dostrzeganą i akcentowaną w Ewangelii i nauczaniu Kościoła, jest potrzeba całościowej wizji rzeczywistości. W wizji tej jako centralne problemy pojawiają się pytania dotyczące sensu życia, hierarchii wartości, norm etycznych, powstania wszechświata i praw jego rozwoju. Aby znaleźć uzasadnione odpowiedzi na te kwestie, trzeba zespolić w spójną całość elementy naukowych teorii i filozoficznych interpretacji, racjonalnych wierzeń i osobistych przekonań. Wypracowaną w ten sposób wizję dotyczącą podstawowych pytań nurtujących człowieka określamy mianem światopoglądu. Nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że miarą dojrzałości człowieka jest posiadanie ugruntowanego światopoglądu. A zatem takiego bardziej lub mniej ugruntowanego światopoglądu możemy spodziewać się, ba - powinniśmy wymagać od człowieka legitymującego się zdanym egzaminem dojrzałości. I tu rysuje się problem nie banalny. Chrześcijanin-katolik to człowiek, który nie ma byle jakiego (czyt. dowolnego) światopoglądu ale właśnie światopogląd katolicki. Do dołożenia wszelkich starań aby tak było zobowiązujemy się uroczyście przed Panem Bogiem i świadkami przynosząc dziecko do chrztu.

Pytanie, które musimy sobie postawić wybierając szkołę jest dość oczywiste: czy tyle samo troski ile wkładam w zapewnienie dziecku profesjonalnego wykształcenia wkładam również w zapewnienie mu ukształtowania właściwego światopoglądu? Czy w ogóle widzę problem?

Zadaniem jakie stawia sobie szkoła katolicka jest zapewnienie, tak bardzo potrzebnej w dzisiejszym świecie, proporcjonalności pomiędzy jednym i drugim. Absolwenci szkoły katolickiej otrzymują podstawy do tego, by w tym co o świecie mówi nauka i Pan Bóg dostrzec zgodność i współbrzmienie i w ten sposób zadość czynić zadaniu jakie przed współczesnym katolikiem postawił Papież Benedykt XVI – umieć swoją wiarę uzasadnić. To właśnie obok tak oczywistych znamion katolickości jak otwartość czy wyczulenie na wartości chrześcijańskie znaczy „szkoła katolicka”. Może stanowi ona, może powinna być dla każdego katolika alternatywą, którą warto wziąć pod uwagę… .

ks. dr Andrzej Kozubski

Czym są nasze szkoły?

Absolwenci i uczniowie mówią o nich Katolik albo - Katol. Nazwa ta jest ich własnością, sami ją wymyślili i sami przeżyli to, co chcą przez nią wyrazić. Kryje w sobie wszystko: wartości, które stąd wynieśli, postawy jakim hołdują oraz swoiste ciepło tego spotkania i dialogu z innymi i ze sobą.

W roku 2017 mija 20 lat od powstania w Cieszynie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, od tego czasu powstały także Katolickie Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Z pozoru jest w nich tak, jak wszędzie: są dzieci, nauczyciele, dzienniki, klasy, zajęcia, tablice i ta sama skala ocen. Musi być w nich jednak coś wyjątkowego, co tworzy ich niepowtarzalny wizerunek i atmosferę.  To stosunek do drugiego człowieka oraz fakt, że tutaj nikt nie jest anonimowy - każdy jest dostrzegany i szanowany w swej indywidualności oraz niepowtarzalnych talentach, które może rozwijać i dzielić się nimi z innymi.

Służy temu możliwość doboru przedmiotów nauczania w zakresie rozszerzonym zgodnie z indywidualnymi preferencjami i zdolnościami, ich liczba nie jest ograniczona: - Oprócz rozszerzenia ze wszystkich przedmiotów objętych ramowym planem nauczania, proponujemy także takie jak historia sztuki czy łacina. W szkole funkcjonuje system stypendialny obejmujący stypendia socjalne oraz za wyniki w nauce. Organizujemy także zajęcia wspomagające dla uczniów, którzy mają jakieś kłopoty, często spowodowane przyczynami losowymi. Ich także nie pozostawiamy bez dyskretnej pomocy koleżeńskiej, wychowawczej, pedagogicznej i duchowej. Ważne jest dla nas rozbudzania twórczej aktywności oraz szeroko rozumianej wrażliwości.

Posiadamy dobrze wyposażone sale multimedialne, pracownię komputerową, pracownię chemiczną i fizyczną, biologiczną, historyczną czy pracownie do nauki języków obcych. Jednak aby zapanowała w nich chęć i pasja tworzenia, potrzeba czegoś więcej niż nowoczesne sprzęty – dobrze wykształconych, mądrych i przyjaznych uczniowi nauczycieli - wolnych od pokusy panowania, gotowych pomagać, życzliwych przewodników, wychowujących przede wszystkim poprzez własne postawy. Takich nauczycieli - wychowawców proponujemy naszym uczniom. To wspólnie z nimi uczniowie podejmują szereg inicjatyw, takich jak: adopcja serca (Chachi Bahati - chłopak z Konga), pomoc w opiece nad pensjonariuszami bielskiego schroniska dla zwierząt, czy wspieranie Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą itp.

Pomagamy innym, ale i sobie, budzimy wrażliwość, uczymy pracy w grupie i odpowiedzialności za innych. Ważne jest to, że fundusze na te akcje zbieramy, sprzedając na kiermaszach szkolnych  własne produkty.

Chcemy wychować człowieka mądrego, tzn. chcemy pokazać jak myśleć, a nie co myśleć, jak być dla siebie i innych, z sobą i innymi. Nie boimy się wspólnie pracować, bawić i modlić. Wszystkie te działania przekładają się na sukcesy szkoły.

Katolickie szkoły w Cieszynie są instytucją prowadzoną przez Stowarzyszenie "Dziedzictwo" - spadkobiercę powstałego w 1873 roku "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku". Podobnie jak przed laty Stowarzyszenie zajmuje się szerzeniem oświaty i kultury na gruncie katolickim oraz działalnością charytatywną i gospodarczą (prowadzenie szkół, wydawnictwa, kursów i szkoleń). W 2009 roku podjęło kolejne wyzwanie, tzn. otworzyło przedszkole i gimnazjum w Czechowicach – Dziedzicach.

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły