POSZUKAJ POMOCY

PRZYDATNE TELEFONY:

  • MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA – 988
  • NIEBIESKA LINIA (Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie) – 080120002
  • POMARAŃCZOWA LINIA (Ogólnopolskie Pogotowie dla rodziców pijących nastolatków)  - 0801140068
  • NARKOTYKI – NARKOMANIA (Ogólnopolski Telefon Zaufania) – 0801199990
  • AIDS (Ogólnopolski Telefon Zaufania) – (22) 6225001
  • ZATRZYMAJ PRZEMOC (Telefon Zaufania) - 0800120148
  • RZECZNIK PRAW DZIECKA (Dziecięcy Telefon Zaufania) - 800121212


 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły