POSZUKAJ POMOCY

PRZYDATNE TELEFONY:

  • MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA – 988
  • NIEBIESKA LINIA (Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie) – 080120002
  • POMARAŃCZOWA LINIA (Ogólnopolskie Pogotowie dla rodziców pijących nastolatków)  - 0801140068
  • NARKOTYKI – NARKOMANIA (Ogólnopolski Telefon Zaufania) – 0801199990
  • AIDS (Ogólnopolski Telefon Zaufania) – (22) 6225001
  • ZATRZYMAJ PRZEMOC (Telefon Zaufania) - 0800120148
  • RZECZNIK PRAW DZIECKA (Dziecięcy Telefon Zaufania) - 800121212


 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły