TERMINARZ POSIEDZEŃ I SPOTKAŃ FORMACYJNYCH RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 • Organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018 - 30 sierpnia 2017 r.
 • Zatwierdzenie planu pracy szkoły, programu wychowawczego, nowych regulaminów i innych dokumentów szkolnych - 13.09.2017r.
 • Szkolenia Rady Pedagogicznej (wg harmonogramu WDN):
  • Szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego Vulcan - wrzesień 2017r.
  • Mediacje w środowisku szkolnym  - październik  2017 r.
  • Dostosowanie materiału nauczania do zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego - listopad 2017
 • Spotkania formacyjne dla nauczycieli - terminarz  spotkań zostanie ogłoszony na bieżąco
  • Adwentowy dzień skupienia dla nauczycieli - 6 grudnia 2017r.
  • Wielkopostne rekolekcje dla nauczycieli - termin do uzgodnienia

 

 • Konferencje klasyfikacyjne:
  • za I półrocze - 20.12.2017 (IIIKLO); 17.01.2018 (IKLO, IIKLO, 2KG, 3KG)
  • za II półrocze - 25.04.2018 (IIIKLO);
 • Konferencje podsumowujące:
  • za I półrocze - 20.12.2017 (IIIKLO); 17.01.2018 (IKLO, IIKLO, 2KG, 3KG)
  • za II półrocze - 25.04.2018 (IIIKLO);
 • Procedury egzaminu gimnazjalnego (szkolenie) – termin podany do wiadomości po ogłoszeniu CKE
 • Konferencje doraźne wynikające z bieżących potrzeb - po uprzednim ogłoszeniu w księdze zarządzeń
KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły