TERMINARZ POSIEDZEŃ I SPOTKAŃ FORMACYJNYCH RADY PEDAGOGICZNEJ

2020/2021

 

Lp.

Rodzaj spotkania

Termin

1.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020

27 sierpnia 2020 r. godz. 9:00

2.

Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowawczego, nowych regulaminów i innych dokumentów szkolnych

14 września 2020 r. godz. 16.00

3.

WDN

rok szkolny 2020/2021

 

4.

Spotkania formacyjne dla nauczycieli

 

Dzień skupienia dla nauczycieli

 

 

 

Adwent/Wielki Post

 

5.

Konferencja klasyfikacyjna 

                                                  

 

 

za I półrocze:

11 stycznia 2021 r. dla klas pierwszej i drugich

za II półrocze:

19 kwietnia 2021 r. dla klasy maturalnej

21 czerwca 2021 r. dla klas pierwszej i drugich  

6.

Konferencja plenarna podsumowująca 

 

za I półrocze

18 stycznia 2021 r.

za  II półrocze 

30 czerwca 2021 r.

7.

Procedury egzaminu maturalnego

termin podany do wiadomości
po ustaleniu

8.

Konferencje doraźne wynikające z bieżących potrzeb

po uprzednim ogłoszeniu
w księdze zarządzeń

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły