Współpraca z uczelniami

PANIE PROFESORZE DZIĘKUJEMY! (II 2017r.)

Bardzo dziękujemy Panu prof. dr hab. Rafałowi Leszkowi Abdank Kozubskiemu za możliwość spotkania się z nami. 
 

 

 

NASZA PRZYGODA Z FIZYKĄ w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (II 2017r.)

Jakie błędy popełnili twórcy „Gwiezdnych wojen” w swoim filmie? Z jakimi problemami natury biurokratycznej borykała się Maria Curie-Skłodowska? Czym inspirowana jest uniwersytecka architektura? Na te, oraz na wiele innych pytań, odpowiedzi mogli uzyskać  uczniowie KLO i KG, którzy uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w wykładzie oraz zwiedzaniu biblioteki pomógł zilustrować kilka zjawisk fizycznych, a ponadto przybliżyć uczestnikom kilka niesłusznie zapomnianych postaci polskiej nauki. Także sami przedstawiciele akademickiej społeczności po bliższym poznaniu zyskują wiele sympatii w oczach przyszłych studentów, kiedy ci drudzy dowiadują się o zakupie przez uniwersytet dmuchanego krokodyla imieniem „Albert”, co ilustruje marzenia naukowców o Noblu. Udział zainteresowanych w podobnych wydarzeniach, będących owocami współpracy KLO i UJ, na pewno spotka się z pewnym odzewem. Stanowi to ciekawe urozmaicenie życia szkolnego, a dla niektórych może początek przygody z fizyką?

 

 

PODPISANIE UMÓW PATRONACKICH
Katolickie Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie podpisało umowę o patronackiej współpracy z uniwersytetami w Krakowie i Katowicach. Dzięki porozumieniu, uczniowie szkoły ponadpodstawowej należącej do Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” będą mogli poznawać bliżej środowisko naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz wymieniać myśli z teologami z uczelni katowickiej.W imieniu Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” stosowny dokument podpisał prezes zarządu biskup Roman Pindel. Na umowie swe podpisy złożyli także: dr hab. Grzegorz Michałek, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr Marek Wójtowicz z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Według dyrektora cieszyńskiej szkoły katolickiej ks. Tomasza Sroki, zawarcie umowy to krok w rozwoju placówki. „Wyruszamy w stronę fizyki, astronomii, informatyki stosowanej, aby dojść do teologii. A bardziej jeszcze do myślenia religijnego otwartego na prawdę” – zaznaczył duchowny, który w cieszyńskiej szkole wykłada filozofię.W uroczystości podpisania umowy udział wzięli udział m.in. przedstawiciele świata nauki z obu patronackich uczelni, samorządowcy, duchowni, młodzież, ich rodzice oraz goście z partnerskiej szkoły w Bocholt w Niemczech.Bp Roman Pindel zapowiedział, że stowarzyszenie zamierza trzymać się linii jego założycieli. „Założyciele ci poszukiwali różnych sposobów kształcenia i formowania Polaków i katolików” – dodał ordynariusz.Stowarzyszenie „Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra” jest spadkobiercą „Dziedzictwa Błogosławionego Jana Sarkandra Dla Ludu Polskiego Na Śląsku”. Celem organizacji jest szerzenie wiary, oświaty, kultury na gruncie katolickim, oraz działalność charytatywna i gospodarcza.W imieniu Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” stosowny dokument podpisał prezes zarządu biskup Roman Pindel. Na umowie swe podpisy złożyli także: dr hab. Grzegorz Michałek, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr Marek Wójtowicz z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Galeria

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły