Współpraca z uczelniami

Kobieta w społeczeństwie galicyjskim II połowy XIX w. (MARZEC 2021)

Taki temat nam pięknie wyszedł na 8 marca – spotkanie z naszymi uczniami w tym dniu poprowadzi dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

 

Czy znamy już wszystkie fakty na temat przeszłości człowieka? Czy sprawa pochodzenia człowieka to rozdział zamknięty?.... (luty 2021)

Czy znamy już wszystkie fakty na temat przeszłości człowieka? Czy sprawa pochodzenia człowieka to rozdział zamknięty?....
Okazuje się, że nie. Badacze zajmujący się historią "rodową człowieka" nieustannie rewidują wiedzę dotyczącą naszych przodków. Jakich więc nowych informacji i danych dostarczają nam wykopaliska oraz nowoczesne techniki badawcze? Odpowiedzi na te pytania, w swoim wykładzie dotyczącym filogenezy człowieka - "U początków ludzkości - zarys antropogenezy", udzieli uczniom naszej szkoły prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk.
Jacek Tomczyk, biolog człowieka (antropolog). Zainteresowania badawcze obejmują obszar antropologii szkieletowej oraz odontologii (badań zębowych). Jest autorem i współautorem ponad 90 recenzowanych prac badawczych i przeglądowych. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego. Od 2004 r. jest członkiem francuskiej misji wykopaliskowej (dyrektor misji: prof. O. Rouault – University of Lumière Lyon II oraz prof. Maria Grazia Masetti- Rouault – Ecole de Hautes Etudes, Paris) prowadzącej prace w starożytnej Terce i Tell Masaikh (Syria) oraz w Qasr Shamok (Iraq).
Zajęcia odbyły się w czwartek (18.02.2021) na platformie Teams.
prof.jpg

Spotkanie młodzieży z prof. dr hab. Rafałem Abdank-Kozubskim (luty 2021)

Dnia 4 lutego 2021 r., uczniowie naszej szkoły wezmą udział w spotkaniu z prof. dr hab. Rafałem Abdank-Kozubskim, który przedstawi termodynamikę jako dziedzinę fizyki dotyczącą właściwości obiektów makroskopowych. Szacowny Gość spróbuje pokazać, że właśnie złożoność tych obiektów jest przyczyną różnych efektów, których nie obserwuje się w świecie pojedynczych cząstek: osiąganie stanu równowagi, efekty cieplne, procesy nieodwracalne... Tym ostatnim właśnie, ich statystycznej genezie, chciałby najwięcej uwagi poświęcić obecny Pełnomocnik Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej UJ ds. realizacji projektu KNOW. Spotkanie zakończy przedstawienie naszym uczniom hipotez dotyczących natury czasu.
Prof. Rafał Kozubski pochodzi z Cieszyna. Po zdaniu matury w 1973 r. rozpoczął studia fizyki na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ich ukończeniu 24 grudnia 1977 r. i odbyciu stażu asystenckiego rozpoczął studia doktoranckie i w 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Pracując jako wykładowca w Instytucie Fizyki UJ prowadził jednocześnie badania naukowe w dziedzinie fizyki ciała stałego. W 1997 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 2005 z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk fizycznych. Na przestrzeni wielu lat odwiedził wiele uczelni za granicą (m. in. Francja, Szwajcaria, Austria, Irlandia Północna), przebywając tam jako stypendysta, a ostatnio jako profesor wizytujący.
W latach 1995-2005, równolegle z pracą na UJ, był nauczycielem w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie, ucząc fizyki i matematyki w języku angielskim. Profesor przy każdej okazji podkreśla, że 10-letnia praca nauczycielska w liceum była dla niego największym doświadczeniem życiowym. Jest przekonany, że doświadczenie to pozwala mu do dziś znacznie efektywniej pracować jako nauczyciel akademicki.
Cieszymy się, że prof. Rafał Kozubski przyjął zaproszenie spotkania się z naszymi uczniami i podzielenia się z nimi swoją wiedzą.
Koordynacją przedsięwzięcia zajmuje się pani Małgorzata Holisz.
 
R.kozubski.jpg
 
 
PANIE PROFESORZE DZIĘKUJEMY! (II 2017r.)

Bardzo dziękujemy Panu prof. dr hab. Rafałowi Leszkowi Abdank Kozubskiemu za możliwość spotkania się z nami. 
 

 

 

NASZA PRZYGODA Z FIZYKĄ w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (II 2017r.)

Jakie błędy popełnili twórcy „Gwiezdnych wojen” w swoim filmie? Z jakimi problemami natury biurokratycznej borykała się Maria Curie-Skłodowska? Czym inspirowana jest uniwersytecka architektura? Na te, oraz na wiele innych pytań, odpowiedzi mogli uzyskać  uczniowie KLO i KG, którzy uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w wykładzie oraz zwiedzaniu biblioteki pomógł zilustrować kilka zjawisk fizycznych, a ponadto przybliżyć uczestnikom kilka niesłusznie zapomnianych postaci polskiej nauki. Także sami przedstawiciele akademickiej społeczności po bliższym poznaniu zyskują wiele sympatii w oczach przyszłych studentów, kiedy ci drudzy dowiadują się o zakupie przez uniwersytet dmuchanego krokodyla imieniem „Albert”, co ilustruje marzenia naukowców o Noblu. Udział zainteresowanych w podobnych wydarzeniach, będących owocami współpracy KLO i UJ, na pewno spotka się z pewnym odzewem. Stanowi to ciekawe urozmaicenie życia szkolnego, a dla niektórych może początek przygody z fizyką?

 

 

PODPISANIE UMÓW PATRONACKICH
Katolickie Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie podpisało umowę o patronackiej współpracy z uniwersytetami w Krakowie i Katowicach. Dzięki porozumieniu, uczniowie szkoły ponadpodstawowej należącej do Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” będą mogli poznawać bliżej środowisko naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz wymieniać myśli z teologami z uczelni katowickiej.W imieniu Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” stosowny dokument podpisał prezes zarządu biskup Roman Pindel. Na umowie swe podpisy złożyli także: dr hab. Grzegorz Michałek, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr Marek Wójtowicz z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Według dyrektora cieszyńskiej szkoły katolickiej ks. Tomasza Sroki, zawarcie umowy to krok w rozwoju placówki. „Wyruszamy w stronę fizyki, astronomii, informatyki stosowanej, aby dojść do teologii. A bardziej jeszcze do myślenia religijnego otwartego na prawdę” – zaznaczył duchowny, który w cieszyńskiej szkole wykłada filozofię.W uroczystości podpisania umowy udział wzięli udział m.in. przedstawiciele świata nauki z obu patronackich uczelni, samorządowcy, duchowni, młodzież, ich rodzice oraz goście z partnerskiej szkoły w Bocholt w Niemczech.Bp Roman Pindel zapowiedział, że stowarzyszenie zamierza trzymać się linii jego założycieli. „Założyciele ci poszukiwali różnych sposobów kształcenia i formowania Polaków i katolików” – dodał ordynariusz.Stowarzyszenie „Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra” jest spadkobiercą „Dziedzictwa Błogosławionego Jana Sarkandra Dla Ludu Polskiego Na Śląsku”. Celem organizacji jest szerzenie wiary, oświaty, kultury na gruncie katolickim, oraz działalność charytatywna i gospodarcza.W imieniu Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” stosowny dokument podpisał prezes zarządu biskup Roman Pindel. Na umowie swe podpisy złożyli także: dr hab. Grzegorz Michałek, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr Marek Wójtowicz z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Galeria

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły