KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

 

Kalendarz roku szkolnego:

 

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r., Msza Święta godz. 8.00 w kościele p.w. Świętej Marii Magdaleny, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na Auli i spotkanie z wychowawcami klas

2.

I semestr dla wszystkich klas Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

 • 1 września 2023 r. – 28 stycznia 2024 r.
 • do 20 grudnia 2023 r. powiadomienie
  o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
 • do 5 stycznia 2024 r. powiadomienie
  o ocenach proponowanych
 •  12 stycznia 2024 r. powiadomienie rodziców przez wychowawców klas (eDziennik)
 • konferencja klasyfikacyjna
  22 stycznia 2024 r.
 • konferencja plenarna 12 lutego 2024 r.

3.

II semestr dla klasy maturalnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

 

 

 

 

 

 

 

 • 29 stycznia 2024 r. – 26 kwietnia 2024 r.
 • do 22 marca 2024 r. powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
 • do 12 kwietnia 2024 r. powiadomienie o ocenach proponowanych
 • 19 kwietnia 2024 r. powiadomienie rodziców przez wychowawców klas (eDziennik)
 • konferencja klasyfikacyjna
  22 kwietnia 2024 r. 

4.

II semestr dla klas pierwszych, drugich i trzecich Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

 • 29 stycznia 2024 r. – 21 czerwca 2024 r.
 •  do 24 maja 2024 r. powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
 • do 7 czerwca 2024 r. powiadomienie o ocenach proponowanych
 • 10 czerwca 2024 r. powiadomienie rodziców przez wychowawców klas (eDziennik)
 • konferencja klasyfikacyjna 17 czerwca 2024 r. 
 • konferencja plenarna 28 czerwca 2024 r.

5.

Zimowa przerwa świąteczna

 • 23 – 31 grudnia 2023 r.

6.

Ferie zimowe

 • 29 stycznia 2024 r. – 11 lutego
  2024 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

 • 28 marca 2024 r. – 2 kwietnia
  2024 r.

8.

Rekolekcje Wielkopostne

 • Wielki Post

9.

Egzaminy maturalne

 • 7–24 maja 2024 r.

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 13 października 2023 r.
 • 2-3 listopada 2023 r.
 • 2 maja 2024 r.
 • 7–9 maja 2024 r. dla klas pierwszych, drugich i trzecich
 • 13 maja 2024 r. dla klas pierwszych, drugich i trzecich
 • 31 maja 2024 r. (tj. piątek)

11.

Zakończenie zajęć w klasie maturalnej

 • 26 kwietnia 2024r.

12.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

 • 21 czerwca 2024 r.

13.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

 • 9 lipca 2024 r.

 

 

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły