OFERTA SZKOŁY

Tradycję łączymy z nowoczesnością

 

OFERTA EDUKACYJNA

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO W CIESZYNIE

na rok szkolny 2021/2022

 

Misja i wizja szkoły

         Szkoła przez swą działalność zmierza do realizowania treści wychowawczych i zabiega o to, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie. Społeczność szkolna troszczy się o klimat życzliwości i bezpieczeństwa oraz promuje zdrowy styl życia. Szkoła dba również o ukształtowanie człowieka wrażliwego, szlachetnego, gotowego stawać na progu swej dorosłości, jako człowiek żyjący w prawdzie, samodzielności i odpowiedzialności za życie i zdrowie. Każdy uczeń ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania, korzystać z oferty zajęć specjalistycznych, być aktywnym, a przede wszystkim dbać o relacje z drugim człowiekiem. Kadra pedagogiczna wspiera indywidualny rozwój ucznia, uczy samodzielnego rozwiązywania problemów, wiary w własne możliwości, pomaga również w odkrywaniu autorytetów, za którymi warto podążać. Nauczyciele w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wspierają w tym zakresie obowiązki rodziców i zmierzają do tego, aby uczniowie znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobistego. 

 

Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej z ponad 20-letnim doświadczeniem i tradycją. Szkoła zapewnia wyjątkową atmosferę, komfort nauki, indywidualne podejście, wspólnotę wiary. W szkole uczą doświadczeni nauczyciele, których charakteryzuje pasja uczenia. Szkoła mieści się w centrum miasta Cieszyna. Dysponujemy bogatym wyposażeniem multimedialnym sal lekcyjnych. Posiadamy bibliotekę szkolną urozmaiconą w bogaty przekrój literatury pięknej, literatury popularnonaukowej i innej. W szkole działa wzorcowo (smacznie i elegancko) sklepik szkolny, w którym można się zaopatrzyć codziennie w smaczne kanapki, herbatę i inne. Można zakupić smaczne obiady w przystępnej cenie, które są dostarczane w formie cateringowej.

 

 

 

Oferta edukacyjna:

 

KSZTAŁCENIE DLA HUMANISTÓW

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym*

do wyboru:

Język obcy nowożytny

 • język angielski na poziomie rozszerzonym (realizowany w wymiarze 6 godzin tygodniowo)

https://youtu.be/LCpJF_Ek3_M

https://youtu.be/ymlAQMggUS4

 • drugi język obcy:

          j. niemiecki lub j. francuski (realizowany w wymiarze 4 godzin tygodniowo)

https://youtu.be/YqGEJgm7az4

 

 

 

KSZTAŁCENIE DLA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym*

do wyboru:

Język obcy nowożytny

 • język angielski na poziomie rozszerzonym (realizowany w wymiarze 6 godzin tygodniowo)

https://youtu.be/LCpJF_Ek3_M

https://youtu.be/ymlAQMggUS4

 • drugi język obcy:
 1. niemiecki lub j. francuski (realizowany w wymiarze 4 godzin tygodniowo)

https://youtu.be/YqGEJgm7az4

* Uczeń z przedmiotów rozszerzonych do wyboru wybiera dwa spośród wyżej wymienionych przedmiotów.
Kryterium powstania grupy z przedmiotu rozszerzonego jest minimum 5 osób (zajęcia prowadzone są w małych grupach).

 

Nasze atuty:

 • prowadzimy zróżnicowane zajęcia z przedmiotów w zakresie rozszerzonym w małych grupach, dajemy możliwość wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym według indywidualnych preferencji (patrz Regulamin wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym);
 • realizujemy program z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego na poziomie rozszerzonym;
 • dodatkowo uczymy języka czeskiego (https://youtu.be/B0yRYdEcVbU);
 • utrzymujemy ścisły kontakt z uczelniami w ramach podpisanej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Uniwersytetem Śląskim – Wydział Teologiczny, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz organizacją AIESEC – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polski Komitet Lokalny Katowice);
 • współpracujemy z Tesinskim Divadlem w Czeskim Cieszynie uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych związanych z tematyką funkcjonowania teatru oraz spektaklach wchodzących w skład repertuaru teatru;
 • uczymy krytycznego myślenia i argumentacji – debaty oksfordzkie, zajęcia z filozofii;
 • prowadzimy zajęcia zarówno z uczniem wymagającym wsparcia, jak i zdolnym – wydobywamy to, co najlepsze, każdemu dajemy szansę;
 • intensywnie przygotowujemy do certyfikatów językowych w małych grupach:
 • język angielski – FCE,
 • język niemiecki – Goethe Zertifikat A2, B1, B2, C1,
 • język francuski – DELF A1, A2, B1, B2, C1;
 • wyjeżdżamy na międzynarodowe wymiany do Niemiec i Francji, a także na wyjazdy studyjne w ramach praktycznego zastosowania języków obcych oraz na rekolekcje wyjazdowe (Włochy, Portugalia, Szwajcaria, Austria);
 • wychowujemy w oparciu o wartości chrześcijańskie (https://youtu.be/btt44NJ_dPg);
 • oferujemy fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • gwarantujemy bezpieczne środowisko szkolne (okiem Rodzica: https://youtu.be/PwApJwettNU)
 • oferujemy stypendia naukowe i socjalne;
 • uczestniczymy aktywnie w wolontariatach, akcjach charytatywnych;
 • organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi z cyklu „Z pasją przez życie”.

Dołącz do nas!

 

Dodatkowe informacje:

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Miesięczne czesne wynosi 360 zł (w pierwszych trzech latach kształcenia) lub 432 zł (w ostatniej klasie czwartej). Szkoła oferuje atrakcyjny system stypendiów naukowych oraz socjalnych.
 • Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie: https://dziedzictwo.org.pl/. Liceum podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

 

Wzorzec absolwenta Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie

 

 

Poprzez pracę wychowawczą dążymy do tego, aby absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego był człowiekiem:

 • odróżniającym dobro od zła,
 • odpowiedzialnym, prawdomównym i szczerym,
 • mającym poczucie własnej wartości,
 • dobrze wykształconym i posiadającym usystematyzowaną wiedzę ogólną,
 • posiadającym wizję własnej przyszłości,
 • posiadającym umiejętności dalszego samokształcenia
 • i samowychowania oraz korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,
 • samodzielnie myślącym, ciekawym świata, aktywnym,
 • prezentującym wysoki poziom kultury osobistej, godnie reprezentującym rodzinę, szkołę i ojczyznę,
 • w miarę możliwości uczestniczącym w życiu kulturalnym
 • i społecznym regionu,
 • wrażliwym na piękno otaczającego świata,
 • wykazującym się samodyscypliną,
 • obowiązkowym, systematycznym, punktualnym,
 • kulturalnym, życzliwym, koleżeńskim, taktownym
 • umiejętnie rozwiązującym problemy i konflikty,
 • tolerancyjnym, okazującym szacunek innym osobom,
 • odpowiedzialnym za własne zadania i ich rzetelne wykonywanie,
 • posiadającym umiejętności interpersonalne: współpraca z innymi, komunikatywność, życzliwość, otwartość na potrzeby innych,
 • mającym twórczy i krytyczny stosunek do rzeczywistości,
 • dbającym o zdrowie własne i innych.

 

Galeria

Lista plików

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły