OFERTA SZKOŁY

PROPONOWANE ROZSZERZENIA PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
MOŻLIWOŚCI W PODJĘCIU STUDIÓW

HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNO- JĘZYKOWE

 • język polski,
 • historia,
 • wos,
 • filozofia,
 • geografia,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • język łaciński, historia sztuki**
 • prawo, filozofia, teologia ,filologia polska, filologie obce,
 • kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, historia sztuki, studia artystyczne, architektura, dziennikarstwo

MATEMATYCZNO- EKONOMICZNO-PRZYRODNICZE

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • język angielski,
 • geografia,
 • informatyka
 • język łaciński**
 • medycyna, stomatologia, weterynaria, biotechnologia, ochrona środowiska, kosmetologia, biologia, chemia,
 • kierunki politechniczne,
 • uniwersytety ekonomiczne, transport
  ** zajęcia dodatkowo płatne  

 

Dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym

 • język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin,
 • język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin,

W trzyletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 870 godzin.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły